IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

เกี่ยวกับ

  ดาวน์โหลด company-profile.pdf

วิสัยทัศน์

นําเสนอนวัตกรรม และสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

เพิ่มจำนวนและรักษากลุ่มลูกค้า ซึ่งมีมูลค่าสูงหรือศักยภาพสูงเอาไว้ การขยายฐานลูกค้าทำได้โดยการเสนอความแตกต่างจากคู่แข่งให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการเน้นความเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์การพัฒนาคุณลักษณะเด่น และการให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นเลิศ

กลุ่มลูกค้า

กระทรวงต่างๆ และรัฐวิสาหกิจของรัฐและธนาคารเอกชน และธุรกิจในกลุ่มพลังงาน

พันธมิตรทางธุรกิจ

ไมโครซอฟท์, Oracle, IBM, Hitachi, SAS, K2, Alacatel-Lucent, โนเกียซีเมนส์, Fortinet, BitDefender, Tellabs

 

telecommunication