IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

การผลิตซ้ำซอฟต์แวร์

สายธุรกิจผลิตซ้ำซอฟต์แวร์

สายธุรกิจผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ (ARBD)

คุณภาพที่คุณวางใจ

สายธุรกิจ ARBD ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไมโครซอฟต์ ให้เป็นผู้ผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ให้กับ Microsoft ประเภท OEM หรือ ผู้ประกอบคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้กับลูกค้าทั่วไป โดยมีการแบ่งผลิตภัณฑ์และบริการเป็น 2 ประเภทดังนี้

การผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ (Software Replication)

ซึ่งให้บริการผลิตซ้ำซอฟต์แวร์จากต้นฉบับของเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามความต้องการของลูกค้าโดยให้บริการตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การทำซ้ำ การประกอบ รวมถึงการบรรจุหีบห่อในรูปแบบที่พร้อมจำหน่าย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตระกูล Windows และ Office ของไมโครซอฟต์ เป็นต้น

การพิมพ์สีลงบนวัตถุผิวโค้ง (Pad printing)

ซึ่งให้บริการพิมพ์สัญลักษณ์ โลโก้ ตัวหนังสือ หรือ ข้อความบนพลาสติกที่มีพื้นผิวไม่เรียบ หรือมีความโค้งมนมาก ตัวอย่างของ ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มนี้ได้แก่ งานพิมพ์โลโก้ลงบน Mouse หรือ Keyboard และงานพิมพ์ตัวอักษรไทยลงบนแป้น Keyboard เป็นต้น

ปัจจุบันสายงานธุรกิจ ARBD ได้รับความไว้วางใจจากไมโครซอฟต์ให้เป็นผู้ผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ OEM ของไมโครซอฟต์เพียงราย เดียวในประเทศไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา โดยคำนึงถึง คุณภาพ ราคา การบริการแลการจัดส่ง ตลอดจนถึง การรักษาความปลอดภัยในความลับและทรัพย์สินทางปัญญาของไมโครซอฟต์ด้วย ซึ่งบริษัทได้นำหลักการทางการผลิตดังกล่าว มา ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการประเภทอื่นๆ โดยทุกกระบวนการจะมีการตรวจสอบแบบ 100% ของแผนกผลิตและการสุ่มตรวจ รับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ตามแผนการตรวจมาตรฐาน MIL-STD-105D (ABC Standard) 0.65% AQL (Acceptable Quality Levels) ทำให้มั่นใจและเชื่อถือได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกส่งถึงมือลูกค้าอย่างแท้จริง

telecommunication