IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

ร่วมงานกับเรา

IRCP Culture

IRCP Culture

เราเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าในวงการธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยาวนานกว่า 27 ปีโดยเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่สามารถให้ บริการอย่างครบวงจร อยู่ในอุตสาหกรรมที่อัตราการเติบโตสูงและมีผลประกอบการที่น่าพึงพอใจ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ กล้าคิดกล้าแสดงออกเราชาว IRCP ขอเชิญท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานมืออาชีพของเราตามตำแหน่งงานที่รับ สมัครดังนี้

 

ตำแหน่ง Project Coordinator​​ จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป และงานด้านเอกสารการประมูล เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2.ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ ในการเปิด P/R รวมถึงการตรวจสอบต้นทุน ความถูกต้อง ได้ตามเวลาที่กำหนด

3.ปฏิบัติงานด้านการออก Sale Order ในการออกรายละเอียดเพื่อเก็บเงินตามงวดงานจากลูกค้า หน่วยงานต่าง ๆ

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง

2.เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี

3.ประสบการณ์ 0-3 ปี ในด้านการจัดซื้อ , ธุรการ หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง

4.การใช้งาน MS Office ได้ดี

 

ตำแหน่ง Payment Officer

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.จัดทำ Payment Voucher , หัก ณ ที่จ่าย

2.รับวางบิล และจ่ายเช็ค

3.ทำธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศ

4.จัดทำภ.ง.ด. 1 , 3 , 36, 53, 54

5.บันทึกบัญชีการจ่ายชำระเงินสดย่อย

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรี บัญชี , การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี

3.มีประสบการณ์ 0-2 ปี

 

ตำแหน่ง Purchasing Officer จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ตรวจสอบใบขอซื้อ รายการสินค้า จำนวน ราคา และเงื่อนไข ถูกต้องตรงกับใบราคาสินค้า ใบเสนอราคา หรือเอกสารเทียบเท่า

2.จัดหาแหล่งซื้อสินค้า และบริการใหม่ เพื่อเปรียบเทียบ ราคา คุณภาพ และการบริการ

3.จัดซื้อสินค้าตามรายการสินค้าใบขอซื้อ หรือเอกสารเทียบเท่าใบขอซื้อ

4.การเจรจาต่อรองสินค้า และเงื่อนไขการชำระเงิน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

5.ประสานงานกับผู้ขาย ตัวแทนนำเข้าสินค้า แผนกคงคลัง และแผนกจัดส่ง เรื่องนัดหมายรับส่งสินค้า

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

2.ประสบการณ์ 0-3 ปี ในสายงานจัดซื้อ

3.มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้าน Information Technology

4.ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

5.สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ทุกชนิด

telecommunication