IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

ข่าว

กิจกรรม Alian Species

เปิดศักราชใหม่ พร้อมกับอากาศดีๆ สัมผัสกับลมหนาว ขึ้นเขากันดีกว่า แรงกายพร้อมใจพกมาเต็ม ในวันที่ 17 มกราคม 2558 นำทีมโดยกลุ่ม CSR IRCP พร้อมด้วยชาว IRCP Group (Ircp, Itdc, Inec, Tvt) ร่วมกันทำกิจกรรม "กำจัด Alian Species" สร้างสมดุลให้กับผืนป่า เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเราจะได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

telecommunication