IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

ข่าว

เปิดศักราชใหม่กับ MAI

 คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น (IRCP) หนึ่งในคณะกรรมการและผู้บริหาร mai เข้าพบและสว้สดีปีใหม่ 2559 ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (คนใหม่) และคุณเกศรา มัญชูศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

telecommunication