IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

ข่าว

ไขกุญแจสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 คุณ กังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น (IRCP) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายวิชา การจัดการการตลาดชั้นสูง (Advanced Marketing Management) ในห้วข้อ “ไขกุญแจสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ” 

telecommunication