IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

ข่าว

 

 

ไออาร์ซีพี ในรายการ Smart Focus

นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IRCP เผยเคล็ดลับการบริหารงานเพื่อผลักดันองค์กรสู่ความสำเร็จ พร้อมทิศทางธุรกิจของ IRCP ในรายการ Smart Focus ช่อง Smart SMEs ทรูวิชั่นส์ 25, 28 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

ไออาร์ซีพี ร่วมมือ เอ็ม เอ ไอ ออกบทวิเคราะห์หุ้น

ไออาร์ซีพี ร่วมมือ เอ็ม เอ ไอ ออกบทวิเคราะห์หุ้น

นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IRCP เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งมีนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์…

ไออาร์ซีพี มุ่งยกระดับบรรษัทภิบาลตามแนวเอ็มเอไอ

ไออาร์ซีพี มุ่งยกระดับบรรษัทภิบาลตามแนวเอ็มเอไอ

ไออาร์ซีพี มุ่งยกระดับบรรษัทภิบาลตามแนวเอ็มเอไอ นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิรช คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (IRCP) พร้อมคณะผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ เข้าร่วมงาน ‘CEO CG Talk เคล็ด (ไม่) ลับ ในการเพิ่มคะแนน CG Report’ ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย…

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

                                     

ไออาร์ซีพี คว้าสัญญาไทยพีบีเอส มูลค่ากว่า 130 ล้านบาท

ไออาร์ซีพี คว้าสัญญาไทยพีบีเอส มูลค่ากว่า 130 ล้านบาท

นายมงคล ลีลาธรรม (ที่สองจากซ้าย) รองผู้อำนวยการบริหารและปฏิบัติการ องค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ (ที่สองจากขวา) ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ไออาร์ซีพี) ร่วมลงนาม ในสัญญาโครงการจัดหาระบบ…

telecommunication