IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

ข่าว

IRCP ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

นายดล เหตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ที่สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2559

telecommunication